Clinical Trials Day 2020

Clinical Trials Day 2020

2020/05/18     

Den 20:e maj firas årligen International Clinical Trials Day, eller på svenska ”Internationella kliniska prövningsdagen”. Dagen instiftades till minne av den första kliniska prövningen som genomfördes år 1747 av pionjären Dr James Lind då han testade citrusfrukt mot skörbjugg.

Kliniska prövningar är en viktig del i forskningen och utvecklingen av läkemedel som ger patienter hopp för framtiden. Forskarna hoppas på att den information som de samlar in från en klinisk prövning kan hjälpa dem att förstå studieläkemedlen bättre. Resultaten av den kliniska prövningen kan hjälpa forskarna att hitta fler fördelar för människor i framtiden.

Vi på Bristol Myers Squibb (BMS) är stolta över att bedriva kliniska prövningar i Sverige. BMS är ett av de många läkemedelsföretag som har pausat uppstart av nya studier och inklusion av patienter i våra kliniska prövningarna på grund av Covid-19-pandemin. Vi har vidtagit dessa åtgärder av säkerhetsskäl för både deltagarna i studien, våra anställda samt personal på prövningsklinikerna samtidigt som vi säkerställer regulatorisk följsamhet och att den vetenskapliga integriteten i försöksdata bibehålls i pågående kliniska prövningar. Vi vill rikta ett stort tack till alla som på olika sätt är involverade i våra kliniska prövningar för ett väldigt bra samarbete.

BMS Study Connect
Vårt uppdrag på Bristol Myers Squibb är att upptäcka, utveckla och leverera innovativa läkemedel som hjälper patienter att besegra allvarliga sjukdomar. BMS Study Connect lanserades förra året och är en hjälp för patienter som överväger att delta i kliniska prövningar. Det är också en plats för patienter, deras anhöriga och läkare att lära sig mer om hur kliniska prövningar fungerar.

– Med BMS Study Connect vill vi underlätta att hitta relevanta studier. Vi har även en ambition att på ett pedagogiskt sätt informera om vad kliniska prövningar är och vad det innebär att delta, säger Susanne Hedenstedt, Senior Clinical Trial Manager på BMS.  

Läs mer på BMS Study Connect

fler artiklar