BMS vill att läkemedel inkluderas tydligare i regeringens utredning Vårdansvarskommittén

2024/02/11     

Bristol Myers Squibb (BMS) har lämnat sina synpunkter till Vårdansvarskommittén, som utreder möjligheterna att införa ett delvis eller helt statligt huvudmannaskap i vården. BMS vill att läkemedel ska inkluderas tydligare i utredningen och ses som en integrerad del av hälso- och sjukvårdens helhet, då läkemedel kan utgöra en av fler viktiga lösningar på de utmaningar vården står inför.

BMS anser att det viktigaste uppdraget för Vårdansvarskommittén (kommittén) är att förbättra produktiviteten, effektiviteten och innovationstakten inom svensk hälso- och sjukvård. BMS pekar på att det finns en avsaknad av tydligt ansvarstagande för att moderna läkemedel når svenska patienter, vilket medför en långsam och komplicerad introduktionsprocess, omoderna betalningsmodeller och bristande uppföljning av innovativa läkemedelsbehandlingar.

BMS föreslår att kommittén ska arbeta för att skapa en mer sammanhållen och patientcentrerad vård, där läkemedel ses som en integrerad del av vårdkedjan. BMS menar att detta skulle bidra till att öka värdet för patienter, vårdgivare och samhället, samt främja en mer jämlik vård i hela landet.

”Vi på BMS är övertygade om att läkemedel kan spela en avgörande roll i att förbättra vården och livskvaliteten för patienter, men också för samhället i sin helhet. Vi anser att det är viktigt att läkemedel ses som en integrerad del av hälso- och sjukvården, och att ansvar tas för att det ska vara lika självklart att patienter inte ska behöva vänta på nya behandlingar som att hantera köer till annan vård. Genom ökad samverkan mellan hälso- och sjukvården och företagen kan vi tillsammans arbeta för att utveckla nya behandlingsmetoder och förbättra tillgängligheten till innovativa läkemedel”, säger Jessica Lundström, chef för policy- och samhällskontakter BMS Sverige.

”I en tid då sjukvården står inför stora utmaningar är det viktigt att vi tillsammans arbetar för att skapa en mer hållbar och jämlik vård. Vi på BMS är stolta över att kunna bidra till denna utveckling, och vi ser fram emot att fortsätta samarbeta med sjukvården och andra aktörer inom hälso- och sjukvårdssektorn för att förbättra vården för patienter i hela landet”, menar Jessica Lundström.

BMS är en av cirka 60 aktörer i form av organisationer, företag, myndigheter och privatpersoner som har lämnat in sina synpunkter till Vårdansvarskommittén, som ska redovisa sitt slut-betänkande senast den 2 juni 2025.

Läs BMS formella synpunkter till Vårdansvarskommittén här

fler artiklar