Forskning och innovation

Sjukvården och Life-science sektorn samarbetar alltmer inom forskning och innovation. Målet är att öka Sveriges attraktionskraft som Life-science nation, och att öka patienters tillgång till nya, effektiva behandlingar.

Incitament för forskning och användning av innovationer

 

Tillgången till forskning och innovation är vital för att utveckla kvaliteten på vården och med det kvaliteten på patienters hälsa och liv. Det har skett – och sker – en imponerande medicinsk utveckling globalt. BMS är glada att få vara en del av den utvecklingen och följer innovativa framsteg noga. Här precis som i alla våra fokusområden är den öppna dialogen en viktig del av utvecklingen.

Framstegen som görs inom medicinsk forskning och utveckling har till stor del alltid byggt på ett samarbete mellan offentlig hälso- och sjukvård, akademi och forskande läkemedelsföretag. Och det samarbetet behöver fortsätta, med en fortsatt samsyn mellan olika nivåer. Och med en fortsatt samverkan mellan statlig, regional och kommunal nivå i många frågor.

Forskning och innovation med stöd av digitalisering bidrar direkt till förbättringar inom diagnostik, vårdbesök, egenmonitorering och preventiva insatser.