Lär dig mer om kliniska prövningar

Lär dig mer om kliniska prövningar

Vid utveckling av nya läkemedel är det viktigt att studera hur det verksamma innehållet (”substansen”) fungerar och verkar i kroppen och hur det påverkar sjukdomen. Dessa studier, eller kliniska prövningar som de också kallas, genomförs på sjukhus där personalen följer ett protokoll som är utformat så att resultaten blir så jämförbara och utvärderingsbara som möjligt. 

Vid en klinisk prövning följer sjukhuspersonalen noggrant patienten utifrån ett antal parametrar för att kunna utvärdera effekter och eventuella biverkningar. Ofta pågår prövningen samtidigt i flera länder, och kan pågå i allt ifrån några veckor till mer än ett år.

Det är viktigt att du som är patient, närstående eller förälder förstår de potentiella riskerna och fördelarna med att delta i en klinisk prövning. Innan du bestämmer dig om du vill delta får du både muntlig och skriftlig information om prövningen och får möjlighet att ställa frågor. Det är sedan den behandlande läkaren som gör bedömningen om du som patient kan delta eller inte.

Att delta i en klinisk prövning är helt frivilligt och du omfattas av samma sekretesskydd som alla andra patienter i svensk sjukvård. 

Läs mer på BMS Study Connect om vad det innebär att delta en klinisk prövning samt se en lista över våra pågående kliniska prövningar.

NOSE1902894-01-01