Immunologi – Innovation och samarbete förbättrar liv

 

På Bristol Myers Squibb arbetar vi varje dag för att skapa lösningar som svarar upp på dagens utmaningar inom reumatologi, gastroenterologi, dermatologi och neurologi.


Från upptäckt till utveckling vidare till regulatorisk och klinisk tillämpning; mycket av vår innovation kommer inifrån. Men vårt arbete inom immunologi sträcker sig längre än så. Tillsammans med forskare, akademiker, läkare, dataexperter, patientföreningar och andra, genomför vi ett gränsöverskridande samarbete med målet att förbättra livet för människor med allvarliga sjukdomar.

Trots framsteg finns det fortfarande många patienter som har kroniska symtom och en sjukdomsutveckling som tar hårt på det dagliga livet. Vår viktigaste uppgift är därför att möta dagens utmaningar inom reumatologi, gastroenterologi, dermatologi och neurologi. Låt oss alla vara del av lösningen. Följ vårt gemensamma arbete här. >

Laboratory Assistant (1396x785px)
Fokus på forskning

Vad gör vår forskningsorganisation?

Håll dig uppdaterad om det senaste

Vi följer och driver framsteg och innovationer – studier och rapporter. Bakom dem alla finns en patient, en forskare eller en händelse som tål att berättas om. För Bristol Myers Squibb är människan alltid i centrum.

Läkare och patient
Läkare och patient

IMM-SE-2200043