Visby

BMS i Almedalen 2019

2019/06/30     

Under årets Almedalsvecka arrangerade vi ett antal seminarier och medverkade i flera evenemang som rör aktuella frågor inom svensk hälso- och sjukvård. Vi fokuserade bland annat på hur patienternas kunskap och inflytande kan förbättras inom sjukvården samt hur vi tar till vara på alla medicinska och digitala innovationer som just nu förändrar såväl behandlingar som sjukvårdsystemet i stort. Här finner du mer information om våra aktiviteter under årets Almedalsvecka.

Fabian Bolin från WarOnCancer i Heta stolen

Tid: 1 juli kl. 15.00-15.20 / Plats: S:t Hansplan, H700
Fabian Bolin från WarOnCancer blir utfrågad i Heta stolen. Temat är hur vi möter patienten på bästa sätt i varje steg under cancerresan, samt hur digitala innovationer och storytelling kan stärka patienten. 

BMS Study Connect Demonstration - patientcentrerad portal för kliniska prövningar

Tid: 1 juli kl. 14.30-15.30 / Plats: Digidalen, Kronstallsgränd 4
Personlig demonstration av BMS Study Connect, en ny portal för kliniska prövningar där patienter, anhöriga och vårdpersonal kan lära sig mer om kliniska prövningar och vad det innebär att delta. 

Poddinspelning om Precisionsmedicin - vägen till demokrati inom hälso- och sjukvård?

Tid: 1 juli kl. 15.45-16.45 / Plats: Visby Glasblåseri, Mellangatan 56
I en poddinspelning inför publik utforskar vi precisionsmedicinens möjligheter och hinder. Hälso- och sjukvården står inför ett paradigmskifte där patientdata kan vara nyckeln till medicinska genombrott. 

Ambition och innovation måste gå hand i hand för att utveckla svensk cancervård

Tid: 1 juli kl. 15.30-16.45 / Plats: Hälsodalen, S:t Hans café på S:t Hans plan 2 i lokalen Fysiken
Arrangörer: Amgen, AstraZeneca, Bristol Myers Squibb, MSD, Pfizer, Roche, Merck
BMS är ett av sju forskande läkemedelsföretag som bjuder in till en öppen workshop för att diskutera hur vi i Sverige kan förbereda oss för att ta emot nya innovationer för att utveckla svensk cancervård.

Future Session Live i Almedalen 2019: Står patienten i fokus för dagens cancervård?

Tid: 2 juli kl. 09.00-10.00 / Plats: Digidalen, Kronstallgränd 4
Nyckelpersoner inom vården diskuterar hur vi kan få ett ökat patientfokus i svensk cancervård. Gotlands Improvisationsteater gestaltar vardagssituationer när cancerpatienter möter andra personer. 

Över 80 och förfördelad - är det ingen som bryr sig om äldres läkemedel?

Tid: 3 juli kl. 15.30-16.30 / Plats: S:t Hans Café, S:t Hansplan 2
Arrangör: Bristol Myers Squibb, Pfizer, SPF Seniorerna
Snart fem år sedan den nya patientlagen trädde i kraft. Den skulle bidra till tillgänglighet, information om valmöjligheter och delaktighet för patienterna. Kommer äldre i kläm när lagen inte fungerar? 

fler artiklar