BMS inleder unikt samverkansprojekt

BMS inleder unikt samverkansprojekt

2022/02/10     

Egenmonitorering inom cancervård har potential att bidra till högre livskvalitet, tryggare patienter, bättre medicinska resultat samt en effektivare vård.

Vi på BMS inleder nu ett unikt samverkansprojekt med Tamro Sweden, AbbVie AstraZeneca och Janssen Sverige. Tillsammans vill vi skapa långsiktiga förutsättningar för lärande mellan vård, patienter och akademi. På BMS tror vi på styrkan i samarbeten mellan olika aktörer och att vi tillsammans kan åstadkomma mer! 

- BMS har arbetat med avancerade patientstödsprogram under flertalet år och förhoppningen är att kunna möta både vårdens och patienternas behov på ett ännu tydligare sätt genom detta samarbete, säger Jörg Schulze, General Manager för BMS Sverige. Vi tittar alltid på vad vi kan göra för att stötta patienter mer och detta är ett exempel på projekt som BMS nu går in i och som vi hoppas kan ge mer för patienterna och en möjlighet att få behandlingsresultaten att bli bättre.

Genom patienters egenmonitorering finns förhoppningar om att patienter ska kunna stå längre på sin behandling, det vill säga få ett bättre behandlingsutfall. Egenmonitorering ger även real world data (RWD) som kan bidra till ytterligare lärande och kunskap om behandlingar och patientupplevelser. En sådan datamängd skulle kunna komma fler aktörer än sjukvården till godo. Från BMS skulle man vilja använda sådan kunskap för att exempelvis utvärdera värdet av insatta behandlingar. Genom detta unika samverkansprojekt med Tamro Sweden, AbbVie AstraZeneca och Janssen Sverige vill vi på BMS se till att förbättra möjligheterna för cancerpatienter att nå sådana resultat.

Projektet startade officiellt i samband med en kick-off den 31 januari 2022.

fler artiklar