BMS stöttar LIF:s kampanj På liv och död

2021/09/06     

Det går att säga mycket om läkemedelsbranschen.

Att den producerar en av Sveriges största exportvaror, att den skapar tiotusentals jobb, att den genom åren tagit fram livsavgörande innovationer som används i hela världen. Men i grund och botten är det en fråga om liv och död.

Forskningen bedrivs för att förbättra livskvalitet och rädda liv. Med nya behandlingsmetoder, nya mediciner och nya botemedel. För att du ska kunna leva ditt liv fullt ut, hela livet.

Läs mer om LIF:s kampanj för att synliggöra läkemedelsbranschens värde

Bristol Myers Squibb är medlem i LIF/ Branschorganisationen för de forskande läkemedelsföretagen som i kampanjen på Liv och död lyfter läkemedelsbranschens bidrag till folkhälsan och vad forskning och utveckling betyder för människors livskvalitet.

Läs mer om Bristol Myers Squibbs forskning

fler artiklar