BMS Sverige donerar under coronakrisen

2020/06/14     

Vi är stolta och glada över att kunna meddela att BMS medarbetare i Sverige nyligen har röstat fram en stor donation för att stödja särskilt utsatta grupper under Coronakrisen. Bris, Röda Korset och Stockholms Stadsmission kommer gemensamt att få dela på 1 250 000 SEK från BMS. Den största delen av donationen, 750 000 SEK, kommer från Svenska BMS. Som ett tillägg till detta har vår internationella donationsfond, BMS Foundation, bidragit med 500 000 SEK. Fonden är just nu engagerad i över 100 hjälpprojekt och når 1,5 miljoner människor i runt om i världen.

Hands typing on keyboard

Hej Anna Holmqvist, kommunikations- och påverkanschef på Bris!

Hur ser ni på donationen från BMS medarbetare?

Vi är såklart jätteglada och tacksamma för donationen! Att det är BMS anställda som valt att BMS ska stötta BRIS arbete i Sverige gör mig glad, säger Anna Holmqvist, kommunikationschef på Bris. Vi behöver vara många vuxna i många delar av samhället som står upp och agerar för varje barns rätt att må bra – så tack BMS för att ni vill bidra till det arbetet.

Vilket/vilka av era projekt under Coronakrisen kommer sannolikt att nås av donationen från oss?

Stödet från BMS kommer bidra till att Bris kan fortsätta drifta landets officiella stödlinje 116 111 och erbjuda barn stöd och hjälp via telefon, chatt och mejl varje dag, året om. Trycket var högt hos Bris redan innan coronakrisen men nu, kanske mer än någonsin, ser vi hur viktigt det är att det finns ett professionellt stöd som är lättillgängligt för barn. Barns behov av att få stöd finns under dygnets alla timmar, och Bris jobbar både för att stärka bemanningen på aktuella öppettider och för att utöka öppettiderna ytterligare. Varje krona är ett viktigt bidrag till vårt arbete.

Just nu, när de flesta vuxna är upptagna med att navigera i det nya samhällsläget och många är upptagna av corona finns en stor risk att fler barn lämnas ensamma med sitt mående och inte på samma sätt uppmärksammas i hur de har det och vad de behöver stöd kring för att kunna må bra. På så sätt riskerar krisen att få långsiktiga konsekvenser för barns mående och deras psykiska hälsa på sikt.

Hur kommer donationen att göra konkret nytta för människor i det projektet?

Trycket är alltid högt i Bris stödlinje och under april 2020 hade Bris runt 20 procent fler samtal än under en genomsnittlig månad 2019.Det är tydligt för Bris att situationen för barn, både på kort och lång sikt, riskerar att bli mycket svår. Omständigheter som social isolering, hög stress- och konfliktnivå, ekonomiska problem och andra påfrestningar ökar faran för att barn ska fara illa och utsättas för våld i hemmet, något som Bris märkt av i stödkanalerna. Bland annat har samtalen om familjekonflikter ökat med nästan 60 procent under april.

Bris roll såväl i vardag som i kristider är att finnas till hands för alla de barn som inte har en vuxen att prata med, genom att trygga, lugna, stötta och hjälpa. Bris är Sveriges nationella stödlinje för barn och unga och erbjuder professionellt samtalsstöd via chatt, mejl och telefon varje dag, året runt. Numret till Bris stödlinje för barn, 116 111, är ett EU-harmoniserat nummer som reserveras till hjälplinjer i de europeiska länderna med kunskaper och resurser att ge barn professionellt stöd. Varje barn som kontaktar Bris får professionellt stöd av en utbildad kurator. Under 2019 hade Bris över 27 000 stödjande kontakter där ett enskilt barn fick stöd i sin situation. Varje samtal ger dessutom Bris kunskap och insikt i barns livsvillkor och utsatthet i Sverige, kunskap som Bris för vidare i rapporter och i kontakter med beslutsfattare, för att Sverige ska bli ett ännu bättre land för barn att växa upp i.

Röda korset image

Hej Johan Fischer, Corporate Gifts på Röda Korset!

Hur ser ni på donationen från BMS medarbetare? 

Vi är otroligt tacksamma över att Bristol Myer Squibb stöttar Röda Korsets arbete i kristider. Bidraget hjälper oss i vårt ständiga arbete med att hjälpa människor som drabbas av kriser och katastrofer. Just nu drabbas många i Sverige av coronakrisen på olika sätt. Röda Korset och alla våra tusentals volontärer runt om i landet jobbar för att stötta dem. 

Vilket/vilka av era projekt under Coronakrisen kommer sannolikt att nås av donationen från oss? 

Röda Korset hjälper alltid de som är mest utsatta. Stödet från BMS kan bland annat gå till vårt lokala arbete för att stötta kommuner och regioner för att tillgodose livsmedel och läkemedel till riskgrupper, Röda Korsets tillfälliga stödtelefon, vårt närvarande krisstöd utanför sjukhus och särskilda insatser i socioekonomiskt utsatta områden. Alla dessa verksamheter är igång runt om i Sverige för att stötta utsatta i denna rådande kris.

Hur kommer donationen att göra konkret nytta för människor i det projektet?

Donationen gör att Röda Korset kan växla upp och anpassa våra befintliga verksamheter och starta nya som möter lokala humanitära behov i Coronakrisen. Vi arbetar alltid för att ingen människa ska lämnas ensam i en katastrof, varje donation Röda Korset får hjälper oss att hjälpa fler. 

Stockholms stadsmission image

Hej Jonas Wihlstrand, socialchef på Stockholms Stadsmission!

Hur ser ni på donationen från BMS medarbetare?

Vi är jättetacksamma för en gåva som den här. Det ger oss möjlighet att fortsätta vårt arbete för personerna vi träffar och med en tuff sommar framför oss behöver vi verkligen finnas där för våra deltagare.

Vilket/vilka av era projekt under Coronakrisen kommer sannolikt att nås av donationen från oss?

Stockholms Stadsmissions har flera verksamheter som förändrat sina dagliga rutiner på grund av coronkrisen. I vår verksamhet St Paul vid Mariatorget serveras det vanligen lunch. Nu har vi ställt om till att dela ut matlådor och dagligen delar vi här ut 300-400 matpacket.

Många ensamma äldre är isolerade utan nätverk som kan hjälpa dom, till de kör vi ut matlådor. Så även till boende inom Bostad Först, som är en modell för att motverka hemlöshet.

Våra verksamheter för barn, unga och deras föräldrar delar t ex ut matkassar och träffar deltagare utomhus för att hålla aktiviteter igång och sörja för att det finns mat.

Hur kommer donationen att göra konkret nytta för människor i det projektet?

De extra resurser som krävs för att kunna göra detta gör att vi kan arbeta vidare och även omforma vårt arbete så det passar de som drabbas hårdast och som hade det svårt redan innan coronakrisen. Många barn och unga har utmaningar under sommaren och många familjer är arbetslösa. Vi ser att behoven av en stadsmissionen kommer vara extra stort och vi behöver hålla alla våra verksamheter öppna.


Om BMS Foundation med anledning av donationerna

Genom BMS internationella stödfond, BMS Foundation, stödjer vi initiativ som syftar till att främja bättre hälsa och skydd mot allvarliga sjukdomar hos särskilt utsatta grupper. Det gör vi genom att stärka vårdpersonalens kapacitet, integrera medicinsk vård med samhällsbaserade stödtjänster och mobilisera samhällen i kampen mot sjukdomar. Just nu är BMS Foundation engagerad i över 100 hjälpprojekt som når 1,5 miljoner människor runt om i världen, läs mer här.

fler artiklar