Nytt hopp om att eliminera överföring av HIV från mor till barn

Nytt hopp om att eliminera överföring av HIV från mor till barn

2022/02/23     

Bristol Myers Squibb Foundations arbete med HIV-prevention i låginkomstländer firar ett enormt framsteg. Världshälsoorganisationen, WHO, kunde nyligen gå ut med det glädjande beskedet att Botswana är det första landet med hög hiv-belastning att eliminera överföringen av sjukdomen från mor till barn.

Bristol Myers Squibb kan stolt konstatera en viktig milstolpe. Ett framsteg som är ett resultat av ett framgångsrikt samarbete mellan Bristol Myers Squibb Foundation, Baylor College of Medicine och Botswanas nationella pediatriska HIV-behandling och utbildningsprogram. Programmet inleddes för 20 år sedan och är ett verkligt bevis på hur ett långvarigt och gott samarbete mellan offentliga och privata aktörer är värt allt arbete.

En aidsfri generation

Med 36 miljoner krävda människoliv hittills, är HIV fortsatt ett enormt och globalt hälsoproblem. Forskningen gör kontinuerligt nya framsteg och tillgången till effektiv HIV-prevention, behandling och vård har förbättrats. Och med ökad kunskap kommer ökat hopp.

Bristol Myers Squibb har genom BMS Foundation varit på plats i mer än två decennier i Botswana, där 20% av befolkningen lever med HIV. Men nu skymtar en möjlig framtid där landet kan få uppfostra en aidsfri generation.

En stor del av HIV-bördan i landet har handlat om smittspridningen mellan mor och barn. En kvinna kan smitta sitt barn både under graviditeten, förlossningen och senare genom amningen. Därför har det varit i fokus för Bristol Myers Squibb Foundation och arbetet som pågått sedan 1999.

Ett stigma att adressera

Baylor College of Medicine International Pediatrics AIDS Initiative (BIPAI) och Bristol Myers Squibb Foundations Secure the Future-program var de första två första partnerna i landets ansträngningar att utveckla sin pediatriska HIV-respons.

BMS Foundation gick med i samarbetet 2001 genom att tillhandahålla finansieringen medan BIPAI stod för vetenskap och medicinsk expertis. Under åren har det handlat om konkret behandling av tusentals barn varje år, men även utbildning av hundratals läkare och adressering av stigmat som fanns kring sjukdomen i samhället.

Från starten fram till dagens glädjande besked har samarbetet och det starka partnerskapet varit nyckeln till alla framgångar. Alla aktörer är lika viktiga, från den Botswanska regeringen, via alla partners och ut i samhället genom den befintliga sjukvårdens infrastruktur.

Viktig lärdom för framtida kamp

Botswanas stora seger över viruset började i en liten blygsam lokal med två rum i Gaborone. På denna plats står idag Princess Marina Sjukhuset – det allra första dedikerade pediatriska HIV/AIDS-behandlingsprogrammet på kontinenten.

Och nu har alltså Världshälsoorganisationen deklarerat att Botswana är det första landet med hög hiv-belastning att eliminera överföringen av sjukdomen från mor till barn.

Läs mer om samarbetet, partnerskapen och framstegen på vår amerikanska webbplats,
BMS.com - Secure the future.

fler artiklar