Adrian Levitsky

Vikten av att låta passionen vägleda dig

2023/08/15     

Under Doktorandsektionens årliga konferens på Karolinska Institutet (KI) i slutet av maj 2023 delade Adrian Levitsky med sig om hur ett oväntat intresse för statistik och stark passion för precisions-medicin ledde in på en spännande väg. I dag har han rollen som specialist inom sjukdomsområdet onkologi och hematologi på Bristol Myers Squibb (BMS). 

Årets doktorandkonferens på KI handlade om möjligheter och samarbeten mellan industri och akademi, och under programpunkten Oväntade karriärvägar berättade Adrian Levitsky att mycket som hänt ”under resans gång” inte varit planerat. Innan Adrian  började på BMS arbetade han som forskare på Karolinska Institutet. I grundutbildningen var inte statistik något favoritämne, men det ändrades snabbt då Hans Rosling under en föreläsning berättade om hur Gapminder-bubblorna (förklarar torr statistik med färgglada bubblor) förändrade världens syn på global hälsa. Det blev startskottet för Adrians intresse för statistik inom life science som doktorand.

Som tidigare engelsklärare verksam i Asien utvecklade Adrian Levitsky förmågan att föreläsa. Han förstod vikten av att vara tydlig och förmedla kunskap med passion, liksom att förstå olika kulturer och olika sätt att tänka. Detta var viktiga insikter och färdigheter som han tog med sig när han senare började forska – först inom reumatologi och senare inom onkologi. 

”Det är en konst att både föreläsa och presentera även inom vetenskap. Vill man inte lära sig konsten att presentera, eller om man inte har passion för det man jobbar med, då är det inte värt att föreläsa om det – det slösar bort tid för alla”, menar Adrian Levitsky.

Ordet passion återkommer flera gånger när det gäller Adrians Levitskys gärning. Enligt Adrian är det viktigt att hitta den röda tråden och det man brinner för. Detta är viktigt att ha i åtanke då man träffar rekryterare, kollegor och även bekanta. Bygg din historia genom storytelling, är ett av Adrians budskap.

En röd tråd för Adrian Levitskys forskning är precisionsmedicin. Hur den har revolutionerat vården inom reumatologi och hjälpt många patienter till nära nog normala liv. När innovativa behandlingar som immunterapi skapade hopp inom cancerområdet för några år sedan, väckte det starka känslor och Adrian kände tydligt att han verkligen ville jobba med det. Det spelar ingen roll om man slår in på ett spår som innebär att resan kan uppfattas som oväntad så länge som man har en röd tråd och en passion för det man gör, menar Adrian. Det är det som skapar din unika berättelse.

Doktorandsektionen (DSA) är sektionen för alla studenter registrerade på forskarutbildningen vid Karolinska Institutet. Årets konferens handlade om möjligheter och samarbeten inom vetenskap, både inom industri och akademi.

fler artiklar