Vår företagskultur

Bristol Myers Squibb ger dig möjlighet att lära och växa professionellt tillsammans med smarta, kreativa och begåvade kollegor som strävar efter att hjälpa patienter att besegra allvarliga sjukdomar. 


Bristol Myers Squibb påverkar människors liv varje dag. Oavsett om det innebär att sätta mer än ett dussin viktiga läkemedel på marknaden eller att utöka patienters tillgång till medicin, är det vårt engagemang i våra patienter som driver framtida innovation och styr vår verksamhet som en ansvarsfull företagsmedborgare. Vi stöder samhällsbaserade initiativ runt om i världen för att minska hälsorisker.    


Familj som håller handen och springer på stranden
Innovativa inom alla områden

Bristol Myers Squibb och dess anställda får många betydande utmärkelser och erkännanden. Vi är stolta över att vara ett av de bästa företagen för arbetande mödrar samt branschledande inom miljö, jämställdhet, hälsa och säkerhet.    


Pappa och son på lekplats
Det handlar alltid om patienterna

Våra läkemedel hjälper miljontals patienter runt om i världen inom sjukdomsområden som onkologi, kardiovaskulära sjukdomar, immunologi samt fibros.


Global mångfald och inkulderande
Mångfald och inkluderande arbetsmiljö

Vi strävar efter mångfald på våra arbetsplatser. Genom att skapa inkluderande arbetsplatser kan vi ta vara på alla medarbetares kompetens och potential.

NOSE1902894-01-01