Fokus på resurser och kunskap

BMS har fokus på resurser och kunskap, för att vara delaktiga i att skapa en långsiktigt hållbar hälso- och sjukvård och god hälsa i befolkningen. 

Resurser och kunskap

 

För att skapa tillgång till behandlingar och för att introducera nya behandlingar, krävs ett gott samarbete mellan offentlig hälso- och sjukvård, akademi och forskande läkemedelsföretag. Utöver detta behöver kunskapssystemet och kompetensförsörjningen fortsätta att utvecklas. Allt detta är beroende av resurser och ett hållbart budgetsystem.

Det arbetas på riksnivå för ett hållbart och förutsägbart budgetsystem, för att vårdkedjan ska kunna leverera effektivt – utan att kompromissa när det kommer till det allra viktigaste: patientvården och patientsäkerheten.

Detta budgetsystem måste dessutom genomsyras av ett långsiktigt perspektiv med förutsättningar för att kunna följa upp värdet av de insatta resurserna. Ur ett brett hälsoekonomiskt perspektiv blir det allt viktigare att få ut så mycket som möjligt av de resurser som faktiskt finns.