Bristol Myers Squibbs normer för integritet och affärsuppförande

På Bristol Myers Squibb, styr våra normer och värderingar varje beslut vi fattar och vi följer den högsta standarden för moraliskt och etiskt beteende. 

Normer för integritet

BMS Standards of Business Conduct and Ethics sammanfattar de viktiga principer och tillvägagångssätt som vi implementerar för att driva företagets verksamhet på ett lagligt, etiskt och ansvarsfullt sätt.

Principerna om integritet ger särskild vägledning till företagets anställda, som ett sätt att hjälpa dem följa dessa policyer och förfaranden. God företagsstyrning är avgörande för företagets integritet och hjälper till att säkerställa att Bristol-Myers Squibb uppnår högsta standard för moraliskt och etiskt beteende i alla sina affärsverksamheter. 


Tredje part    

Vi inser att tredje parter har en viktig roll i vår framgång. Vi strävar efter att endast göra affärer med tredje part som delar vårt engagemang i affärsverksamhetsstandarder och etik för tredje part (3P-standarder). Vi uppmanar tredje part att anta och tillämpa 3P-standarderna och att ha processer och/eller system på plats för att verka i enlighet med alla tillämpliga lagar, föreskrifter, riktlinjer och branschkoder. Särskilda krav för överensstämmelse med 3P-standarderna ingår i avtal med tredje part.    

Standards of Business Conduct and Ethics för tredje part


Rapportera avvikelser

Bristol Myers Squibb Integrity Line integritetslinje är ett konfidentiellt telefon- och webbaserat rapporteringsystem hos Navex Globali.

466-SE-2100051