BMS möter framtidens yrkesverksamma på CHaSE-mässa

2024/01/07     

En av Stockholms främsta karriärmässor på Karolinska Institutet är CHaSE, Careers in Science Health Exposition. För andra året i rad deltog BMS Sverige med flera medarbetare på plats, i syfte att berätta om företaget och inte minst möta morgondagens yrkesverksamma inom Life science.

BMS möter framtidens yrkesverksamma på CHaSE-mässa

Mässan CHaSE vill vara en brygga mellan arbetsgivare inom Life science och hälsosektorn och framtida yrkesverksamma. CHaSE är därmed en bra plattform för studenter som vill börja planera inför sina karriärer efter avslutade universitetsstudier. Varje år lockar CHaSE ett brett spektrum av företag med flera olika inriktningar. Det kan handla om företag inom allt från biopharma, start-ups, bioteknik till konsulter inom IT, juridik och rekryteringstjänster.

Det är också vanligt att CHaSE-mässan fungerar som ett nätverksevent inom Life science där studenter får möjlighet att hitta en praktikplats, göra ett examensarbete eller till och med få ingång till en anställning.

"Vi på BMS Sverige har bland annat innovation, passion och inklusion som grundläggande principer. Vi konstaterar att år 2025 kommer millennials att utgöra 75 procent av den globala arbetsstyrkan. Därför är det viktigt att vi i god tid förbereder oss så att den yngre generationen har möjlighet att ta över ledarskapet inom bioteknik- och läkemedelsbranschen”, säger Adrian Levitsky som arbetar som sjukdomsområdesspecialist i onkologi och hematologi på BMS medicinska avdelningen och är en av flera medarbetare som deltog på CHaSE-mässan.

CHaSE-mässan 2023 ägde rum 17 – 24 november och riktar sig till studenter (BSc, MSc och PhD), postdoktorer och forskare inom Life science och hälsosektorn.

fler artiklar