Karolinska Universitetssjukhuset

Bristol Myers Squibb och Karolinska Universitetssjukhuset inleder forskningssamarbete inom onkologi och hematologi

2023/01/17     

Karolinska Universitetssjukhusets cancerverksamhet och Bristol Myers Squibb har tecknat ett avtal om att starta ett forskningssamarbete inom onkologi och hematologi med fokus på att utveckla forskning och generera data med målet att leverera innovativa terapier för patienter.

Bristol Myers Squibb forskar och utvecklar innovativa terapier inom onkologi, hematologi, immunologi och hjärt-kärlsjukdomar. Karolinska Universitetssjukhuset är en ledande behandlande forskningsinstitution inom dessa områden och genomför hundratals kliniska studier inom dessa sjukdomsområden. Tillsammans kommer parterna att samarbeta runt kliniska forskningsstudier inom onkologi och hematologi. Parterna kommer att centralisera arbetet genom en styrgrupp bestående av experter från båda organisationerna för att diskutera omfattningen av arbetet, inklusive kliniska prövningar, translationell och preklinisk forskning samt annan forskningssamverkan. Målet med samarbetet är att optimera användningen av innovativa terapier och för att öka kunskapen inom precisionsmedicin vid cancerbehandling, från studier i tidig fas och biomarkörforskning till real-world data.

Bristol Myers Squibb ser Sverige som ett mycket viktigt och framstående land för forskning, utveckling och innovation inom life science-området. Vi är stolta över att kunna offentliggöra vårt nya forskningssamarbete med Karolinska Universitetssjukhuset. Vår förhoppning med samarbetet är att patienter i framtiden ska kunna ta del av nya innovativa behandlingsalternativ inom framför allt precisionsmedicin vid cancerbehandling, säger Jörg Schulze, vd för BMS Sverige.

Samarbetet baseras på Global Expert Centers Initiative (GECI), som skapades i Europa av Bristol Myers Squibb 2015. Det är en forskningsplattform vars syfte är att avancera forskning och datagenerering genom samarbete med viktiga vetenskapliga institutioner och universitet. Fler än 24 institutioner från över tio länder är med för närvarande, och Karolinska Universitetssjukhuset är det första medlemsinstitutet i Norden. GECI har årliga möten för medlemsinstitutioner för att diskutera forskningsprojekt, dela medicinska insikter och utforma strategier.

Karolinska Universitetssjukhuset ser samarbetsavtalet med BMS som en möjlighet att tillsammans utveckla precisionsmedicin inom den högspecialiserade cancervården samt cell- och genterapi. Vår förhoppning är att samarbetet leder till att våra patienter snabbt får tillgång till avancerade nya behandlingsformer som bygger på de senaste forskningsrönen som vi tar fram tillsammans, säger Professor Dr. Stephan Mielke, forsknings- och utbildningschef på Tema Cancer samt verksamhetschef för medicinska enheten för cellterapi och allogen stamcellstransplantation.

Bristol Myers Squibb samarbetar med akademiska institutioner och bioteknikföretag över hela världen för att hjälpa till att fullfölja sitt uppdrag att upptäcka, utveckla och leverera innovativa läkemedel och ser fram emot ett starkt forskningssamarbete med Karolinska.

Läs pressmeddelande från Karolinska Universitetssjukhuset

 

Fotograf: Carin Tellström.

fler artiklar