image captured on board the International Space Station

Ny resa: Vår rymdforskning fortsätter

2022/03/21     

Varje dag tar forskare från Bristol Myers Squibb fram bilder som visar vetenskapens under och det banbrytande arbetet hos forskarteamet.

Kristallerna i den här bilden har odlats från ett av företagets biologiska läkemedel på den internationella rymdstationen ISS som en del av ett företagssponsrat experiment för att se hur biologiska läkemedel kristalliseras i mikrogravitationen i jordens omloppsbana. Experimentet ingick i en innovativ forskningsstudie som ägde rum mellan december 2020 och januari 2021, och är en forskning kommer att fortsätta. Nyligen godkände Center for the Advancement of Science in Space (CASIS), som hanterar vetenskapliga studier på ISS-labbet, Bristol Myers Squibbs förslag att skicka en ny och utökad uppsättning kristallisationsexperiment till rymdstationen nästa år.

Framtiden med rymdbaserad proteinkristallisation

Studien av kristallisation i mikrogravitation är en del av en bredare satsning på Bristol Myers Squibb för att undersöka sätt att stabilisera biologiska läkemedel i en fast form – forskning som kan leda till framtida riktningar inom läkemedelsutveckling och tillverkning och ge viktiga fördelar för patienterna.

Biologiska läkemedel är proteinbaserade läkemedel som har sitt ursprung från levande celler. Deras slutliga form är vanligtvis en lösning som patienter får genom intravenös infusion. Men vad händer om dessa läkemedel kan göras i kristallform? Ett kristalliserat läkemedel skulle i teorin kunna ha större stabilitet och en mer koncentrerad doseringsstyrka. För patienter kan det vara skillnaden mellan att få en snabb injektion eller att behöva resa för längre periodiska infusioner. För läkemedelstillverkare som Bristol Myers Squibb kan forskningen om proteinkristallisation revolutionera hur biologiska läkemedel utvecklas och tillverkas, och förändra allt från tiden och kostnaden det tar att få ut produkter på marknaden till mängden utrymme som behövs för att lagra dem på hyllorna.

Den första uppsättningen experiment som utfördes på rymdstationen fann att kristallerna som odlades i mikrogravitation var mycket lika de som odlades på jorden, med några små skillnader. Kristallerna från det biologiska läkemedlet som visas här visade en något mer enhetlig storlek och form.

De nya experimenten kommer att bygga vidare på dessa fynd genom att studera ett större antal antikroppar och man kommer också att försöka producera en större mängd kristaller i rymden för att få insikter om hur kristallproduktion teoretiskt skulle kunna ske i större skala  på jorden.

fler artiklar