Podd: ”Läkemedelsbranschen och digitaliseringen” av Lif

Podd: ”Läkemedelsbranschen och digitaliseringen” av Lif

2022/02/15     
Läkemedelsbranschen och digitaliseringen

Digitaliseringen inom hälso- och sjukvården accelererar och BMS arbetar sedan länge intensivt med digitala tjänster och verktyg för både vården och patienterna. Möjligheterna är stora, men också utmaningarna. Hur ska vi till exempel kunna få ut så mycket som möjligt av den rika informationskällan hälsodata?

I det här avsnittet av podden ”Läkemedelsbranschen och digitaliseringen” deltar BMS IT Lead Christer Westlinder tillsammans med Leif Vinterbacke från Teva. Ta del av diskussionen om Sverige i internationell jämförelse på den digitala arenan, vad som händer när gränserna mellan läkemedel och digitala tjänster luckras upp och statens roll i digitaliseringen av vården.

Programledare är Magnus Lejelöv som är digital expert på Lif - branschorganisationen för forskande läkemedelsföretagen i Sverige.

Lyssna på poddavsnittet här

fler artiklar